2+

 "2 Плюс България" е доставчик на технологии и услуги, който адаптира и внедрява като използва индивидуален подход към проект. Използвайки широка гама високотехнологични решения и придобития опит на своя екип, те гарантират решения, които са умело проектирани и професионално интегрирани.

www.2plus.bg