Дигитална Индустрия

"Дигитална индустрия" е дигитално списание с една единствена цел - да информира потребителите за най-новите технологии, системи за интеграция и облачни услуги.

Нашата задача беше да направим дизайн на дигиталното спирание, съответстващ с темата на съдържанието му.

www.дигиталнаиндустрия.bg