HackerFingers

HackerFingers е софтуерна академия, предлагаща обучения по програмиране за деца и юнуши.

Академията ни потърси с молбата да направим сайт, презентиращ всички техни обучения и преподаватели.