Phoenix Careers

Phoenix Careers е бутикова хедхънтинг компания, специализирана в услуги по набиране на персонал и изпълнителни  в областите BSS, OSS, SDN, NFV, Cloud и IoT.

Нашата задача беше да презентираме услугите, начина на работа и възможносисте, които предлага компанията.

www.phoenixcareer.co.uk