Port Prim Art Fest

Port Prim Art Fest е фестивал на изкуствата, организиран две поредни години в град Бургас.

Организаторите на фестивала ни потърсиха да дигитализираме информацията за участниците, както и за програмата на фестивала.

www.portprim.bg