QRBg

QRBg е система за за генериране на QR кодове, статистика и анализ на рекламни кампании.

Платформата е разработена, за да генерира статистика - кой, кога, къде, как възприема рекламните послания. Платформата помага на рекламодателите да направят своите рекламни кампании и продукти интерактивни, като добавя към тях QR code, отвеждащ потребителите до WEB страница.

www.qrbg.net