Royal Horse

Royal Horse Club е коннен клуб, намиращ се в с. Маринка.

Хората, стоящи зад конния клуб, са посветили живота си на конете и грижата за тях. От клуба се обърнаха към нас за изработката на уеб сайт, подобаващ на любовта, която те дават на животните.

www.royalhorse.bg