Smart Consultants

СМАРТ КОНСУЛТАНТС е компания от професионалисти с над 12 години опит в инвестициите и управлението в сектора на недвижимите имоти.

Компанията ни се довери в изработката на тяхния нов корпоративен сайт, презентиращ мащаба на компанията и нейните проекти.

www.smartconsultants.bg