Travel Burgas

Задачата ни беше да създадем концепция за интерактивни екрани, които да са информационни справочници, както на туристите на град Бургас, така и на живущите в него.

Заедно с дългогодишните ни партньори от 2+, отговорни за хардуера на устройствата, създадохме интерактивно приложение, даващо информация за различните видове превози в града, справочна информация за заведения и места за настаняване, както и информация за основни нужди на хората, като таксиметрови стоянки и обхват на синя зона.

www.travelburgas.eu