Userla Imigrants

Oбщина Бургас се обърна към нас за разработката на уеб сайт, информиращ имигрантите, живеещи в града, за техните  права, информация за училища и отворени работни позиции.

jobs.userla-immigrants.com