Zoom

Zoom е интегрирана платформа за аутсорсинг и управление на проекти, позволяваща на сътрудниците на свободна практика да си сътрудничат и да формират виртуални компании.

Екипът на Zoom се обърна към нас за създаването на брандинг на системата и презентационен уеб сайт за тяхното ICO и идея.

www.zoom.tech