Finanz-union

Osteuropäische Finanz Union е компанията, създадена през 2015 г., помагаща на бизнеса в България да печелят повече, като им предоставяме високо професионални услуги и цялостни решения в сферата на европроекти, бизнес, финансови, счетоводни, административни и юридически отговорности.

www.finanz-union.bg