SunnyTravel

Поради развиващият се бизнес на туроператорска агенция "Sunny travel", екипът й се свърза с нас, за да изградим присъствието на фирмата в интернет.

Направихме корпоративен уеб сайт, презентиращ основните услуги на компанията и система, чрез която управляват всички плащния, които имат. Партньорите им имат възможност да извършват картови разплащания, след които автоматично се генерира и изпраща фактура към тях.

www.sunnytravel.bg